Over Jeurissen Consultants

Home » Over Jeurissen Consultants

Jeurissen Consultants is een professioneel advieskantoor en actief op het terrein van advisering en eventueel bemiddeling in verzekeringen. Hierbij adviseren wij ondernemers, bedrijven en particulieren bij het systematisch beheersen en beheren van de (ondernemers)risico’s. Uiteraard besteden wij daarbij grote zorg aan onze werkzaamheden en zullen uw belangen optimaal behartigen.

We werken samen met een aantal door ons zorgvuldig geselecteerde verzekeraars/brokers. Wij zijn echter volledig vrij in onze adviezen en zijn op geen enkele wijze gebonden aan onze samenwerkingspartners.

Onze dienstverlening bestaat in eerste instantie uit advisering. Wij de partner voor een “second opinion”. Zonder de doelstelling u als relatie over te nemen, beoordelen wij uw verzekeringsportefeuille op kwaliteit en prijs. Vooraf spreken wij een fee af welke normaal gesproken bestaat uit een percentage van de besparingen die wij kunnen realiseren.

Kunnen wij het niet beter dan uw huidige adviseur/verzekeraar, dan kost het u niets en heeft u de bevestiging dat u het “verzekeringstechnisch” uitstekend voor elkaar heeft.

 

Jeurissen Consultants is actief op het gebied van verzekeringen voor bedrijven, ondernemers en welgestelde particulieren.