Aansprakelijkheid

Home » Specialisme » Aansprakelijkheid

Als ondernemer kunt u aansprakelijk worden gesteld voor letsel- en zaakschade aan derden door toedoen van u of uw personeel. Ook kunt u aansprakelijk zijn voor schade die uw personeel tijdens werkzaamheden lijdt. Deze risico’s kunt u afdekken met een aansprakelijkheidsverzekering. In bepaalde beroepen en bedrijven kunt u zich bovendien verzekeren tegen vermogensschade, op te lopen door derden, door onjuist of onvolledig advies. Dit kan middels een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Verharding van de maatschappij, sterk toegenomen claimgedrag en aanscherping van de rechtspraak verhogen het risico van aansprakelijkheid. Ter bescherming van uw vermogen en de daarmee continuïteit van uw onderneming, is een adequate aansprakelijkheidsverzekering daarom onmisbaar.