Arbeidsongeschiktheid

Home » Specialisme » Arbeidsongeschiktheid

De gevolgen van ziekte of arbeidsongeschiktheid zijn groot. De overheid biedt immers niet of nauwelijks zekerheid op dit vlak. Dit geldt voor zowel een directeur/grootaandeelhouder als voor een zelfstandig ondernemer. Ook een freelancer of werknemer valt in deze groep. Het risico van inkomstenderving als gevolg van arbeidsongeschiktheid in hoedanigheid van DGA of zelfstandig ondernemer kunt u met een arbeidsongeschiktheidsverzekering afdekken.