Brand- en bedrijfschade

Home » Specialisme » Brand- en bedrijfschade

Vanzelfsprekend wilt u uw bedrijfspand of woon-/winkelpand goed verzekeren tegen eventuele gevolgen van brand, storm, ontploffing, inbraak, blikseminslag, inductie of waterschade. Met een inventaris-/goederenverzekering verzekert u schade aan goederen en inventaris tegen deze risico’s. Met een computerverzekering kunt u daarnaast schade aan kostbare netwerkservers, computers, beeldschermen, laptops en randapparatuur verzekeren. U kunt zelfs software en reconstructiekosten meeverzekeren.

De brandverzekering dekt niet alleen het risico van brand, maar bijvoorbeeld ook van een explosie, blikseminslag, inbraak, storm en waterschade. De verzekering vergoedt de materiële schade aan gebouwen, productie-installaties, goederen, inventaris e.d. omdat een calamiteit vrijwel altijd leidt tot een aanzienlijke vermogens/bedrijfsschade. Daarom wordt de brandverzekering meestal gecombineerd met een bedrijfsschadeverzekering.

Onder bedrijfsschade wordt verstaan de vermindering van de brutowinst door teruggang in de productie en/of omzet als gevolg van stilstand in het bedrijf door een gedekte gebeurtenis. Bij het bepalen van de lengte van de uitkeringsduur van de verzekering spelen o.a. zaken als opruimen, vergunningen, herbouwperiode, levering, terugwinnen van het marktaandeel een belangrijke rol.