Werkwijze

Home » Werkwijze

Jeurissen Consultants is actief op het terrein van bemiddeling in bedrijfsmatige verzekeringen. Hierbij adviseren wij ondernemers en bedrijven bij het systematisch beheersen en beheren van de (ondernemers)risico’s. Uiteraard besteden wij daarbij grote zorg aan onze werkzaamheden en zullen uw belangen optimaal behartigen.

Volledig transparant

Alle via Jeurissen afgesloten verzekeringen worden door de verzekeringsmaatschappijen opgemaakt zonder provisie, de zogenaamde franco provisie, dan wel op basis van netto premies. Onze beloning bestaat uit een vergoeding van de kosten, welke jaarlijks van tevoren wordt vastgesteld. Deze is gebaseerd op het aantal verzekeringen en de te verrichten werkzaamheden.

Helaas is het (nog) niet altijd mogelijk om een verzekering op basis van netto premie aan te bieden. Uiteraard zullen wij u in deze situatie inlichten over de hoogte van de vergoeding welke wij in deze van de maatschappij ontvangen.

Hiermee is onze beloningsstructuur volledig transparant.

Lees meer over de werkwijze van Jeurissen Consultants: Inventariseren, Adviseren, Bemiddelen of Begeleiden.